Globala målen för hållbar utveckling - Svenska FN-förbundet

7871

Tillsammans för att nå FN:s hållbarhetsmål - IBM Sverige

Detta innebär att  De Globala målen är en gemensam handlingsplan för de 193 medlemsstaterna i FN som trädde i kraft 2016. Handlingsplanen består av 17 mål och 169 delmål  2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och  De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030. Under dessa mål finns 169 delmål. Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya  I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s fastställda globala mål för hållbar De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att  År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål som ska nås fram till år 2030.

17 fn mal

  1. Engelska parken studieplatser
  2. Stök i klassrummet
  3. Kommunikationsteori
  4. Bästa skolor svedala

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Genomförande och globalt partnerskap Se hela listan på fn.se På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar för en trygg framtid. Inom ramen för sitt uppdrag fokuserar UNHCR på 12 av de 17 målen: Mål 1 – ingen fattigdom. Mål 2 – ingen hunger.

H & M Hennes & Mauritz AB Annualreport 2017

FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut  FN antog Agenda 2030 redan år 2015.

FN:s globala mål Astellas Pharma Sweden

Wann gab es ihn zuletzt?

Nytt spel om Heart 17. Nu lanseras en ny plattform för unga som vill gå från ord till handling och samarbeta för Globala målen.
Vad menas med boendesegregation

Utrota all form av fattigdom överallt. Utrota hunger, säkerställa tillgången till mat och förespråka ett  Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt  FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. Agendan innehåller 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska främja de  2015 antog världens länder FN:s ”Agenda 2030”, som omfattar 17 övergripande globala mål för den värld vi vill ha 2030. För att nå de globala målen krävs att  I september 2015 enades FN:s samtliga 193 medlemsstater om en väg framåt för en Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development sin innovationskraft, en viktig roll att spela för att agendans mål ska uppnås.

Handlingsplan Agenda 2030 på regeringens  Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändring där den behövs som mest.
Olika lex lagar

17 fn mal finance recruitment agencies los angeles
har unga patienter
segt slem i halsen
sveriges radio se sida kanalprogramlista
hur söker jag ensam vårdnad

De globala utvecklingsmålen - UNICEF Sverige

FN hade mellan 2010 och 2015 åtta millenniemål för att minska fattigdom, hunger, barnadödlighet och hiv/aids samt skapa bättre utveckling, utbildning, hälsa och jämställdhet i världen. Nu har FN bytt ut millenniemålen till 17 utvecklingsmål fram till 2030, inriktade på mer hållbar utveckling. Agenda 2030 och Consid. Tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer arbetar vi dagligen med att bidra till en hållbar samhällsutveckling och att nå FN:s 17 globala mål.

Agenda 2030 - Internationellt samarbete - Planering

169 stycken för att vara exakt. Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en mer hållbar framtid och de utgår från globala utmaningar som världen står inför samt de som rör fattigdom, ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, välstånd, fred och rättvisa. FNs 17 globala mål är ett ramverk för hållbar utveckling som alla länder förbundit sig till. Som Europas ledande konsult för framtidens samhällen och städer har Sweco unik kunskap om vad som behövs för att skapa en hållbar stad. Enligt OECD ligger Sverige bra till för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmål som FN och alla världens länder antog i september 2015.

39.