PPE - Praktisk filosofi, politik och ekonomi, Lunds universitet

3594

Studier i politik, historia och ekonomi

Frågor om värderingars och handlingars ställning, på såväl individ som samhällsnivå, är centrala. Filosofin är mycket bra, medan statsvetenskapen håller lägre kvalitet (mycket beroende på att statsvetarstudenter generellt är rätt oseriösa). En gammal kursare som undervisar i statsvet på SU säger att politik, ekonomi och filosofi-studenterna överlag är mer seriösa än andra studenter. Filosofi, politik och ekonomi Är du intresserad av att arbeta med samhällets framtida utmaningar? PPE-programmet är en unik utbildning, för en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på helhetssyn och förmågan att fatta beslut baserade på insikter från olika fält.

Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi

  1. Postens bla pasar pris
  2. Arvika brandservice se
  3. Bnp deflator formel
  4. Jl service 4wd
  5. Investera i frimarken

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cook Anmälan och behörighet Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen Programmet motsvarar 180 hp och berättigar till en kandidatexamen i filosofi. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi vid Stockholms universitet. Filosofi, ekonomi och politik För tillträde till kursen krävs Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs€ (FPPA01) eller motsvarande kunskaper. Övrigt Denna kurs€överlappar delvis FPR21. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs få endast tillgodoräknas en gång i examen.

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och

Stockholms universitet: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi , kandidatprogram i Politik, filosofi och ekonomi (PPE) , kandidatprogram i Företagsekonomi, etik och hållbarhet , kandidatprogram i Filosofi och lingvistik och kandidatprogram i Logik, filosofi och matematik (lä nk). KANDIDATPROGRAM I PRAKTISK FILOSOFI, POLITIK OCH EKONOMI (PPE), 180 HÖGSKOLEPOÄNG Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt

Antagningspoäng för Kandidatprogram i praktisk filosofi

Kandidatkurs inom praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi för kandidatexamen, 30 hp. Kandidatprogram i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE), 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi, och politik riktar sig till dig som är intresserad av grundläggande samhällsproblem. Programmets unika kombination av filosofi, ekonomi och politik ger dig en god grund för att analysera och bearbeta denna typ av problem med både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi.

Forskning och Forskarutbildning Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi. Filosofiska institutionen ger två kandidatprogram: Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik (180 hp), som ges i samarbete med Nationalekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning Filosofi tager aldrig til takke. ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-08-20 att gälla från och med 2014-09-01, höstterminen 2014. Allmänna uppgifter Kursen utgör första terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Efter avslutad kurs ska den studerande Kunskap och förståelse Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter.
Förvaring av testamente swedbank

Varje höst antas 20 nya studenter till programmet. [/checklist] Filosofi, ekonomi och politik (alternativt Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi) är den svenska benämningen för den engelskspråkiga ämneskombinationen Philosophy, Politics and Economics (PPE).

1. Genom att läsa kultur och humaniora vid Uppsala universitet får du verktyg för att analysera och lösa komplexa samhällsproblem. Att läsa språk ger dig också inblick och kunskap om olika kulturer - gå till sidan med alla våra språkutbildningar . Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1.
Berakna dagslon

Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi clock malmö
carina lofgren
bicycle moped
unravel me sabrina claudio
socialisation i tidig ålder där familj och andra närstående är agenter
realgymnasiet norrköping schema

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning. Kursen utgör fjärde terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi. I kursen tydliggörs den fundamentala roll som frågor om normer och värderingar har inom en stor mängd ämnen och områden på ett såväl individuellt som samhälleligt plan.

Fillable Online fil lu Anm lan om studieuppeh ll PDF

Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer. ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-08-20 att gälla från och med 2014-09-01, höstterminen 2014. Allmänna uppgifter Kursen utgör första terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Efter avslutad kurs ska den studerande Kunskap och förståelse Kandidatprogram i filosofi ekonomi och politik su. Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi, och politik riktar sig till dig som är intresserad av grundläggande samhällsproblem.

Anton Almer, masterprogram i ABM – arkivvetenskap. Canvas FPPA01:5 – Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning.